MARÍA RICO VÁZQUEZ

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Desconocida

External profiles

ORCID ID
0000-0002-2612-9481

Research results