MARIA LORENA RODRIGUEZ CAMPO

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Assignation area
Comercialización e invest. de mercados
UNESCO codes
Organization and management of enterprises

Research areas

Keywords
Organización y Dirección de Empresas
Comercialización e Investigación de Mercados
Comportamiento d

Research results