MARIA ELENA SANCHEZ TRIGO

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación

External profiles

ORCID ID
0000-0002-1834-1722

Research results