LUIS LÓPEZ ALONSO

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Desconocida
UNESCO codes
Sociolinguistics

External profiles

ORCID ID
0000-0003-0860-7053
WoK ResearcherID
CAI-2304-2022

Research results