LUIS EDUARDO EGUIZABAL GANDARA

Personal information

Assignation department
Tecnoloxía electrónica
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Tecnología electrónica

Research results