LUIS ALONSO BACIGALUPE

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación

External profiles

Scopus Author ID
35932027400

Research results