LUCÍA LOMBA PORTELA

Personal information

Assignation department
Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Assignation center
FACULT. DE CIENCIAS DA EDUCACION E DO DEPORTE - PONTEVEDRA
Assignation area
Didáctica y organización escolar

Research results