LORENZO ANTONIO JUSTO COUSIÑO

Personal information

Assignation department
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Assignation center
*Facultade de Fisioterapia
Assignation area
Fisioterapia
UNESCO codes
Surgery

Research areas

Research group
Keywords
Fisioterapia
patoloxía
prevención
promoción da saúde
calidade de vida
deporte
actividade fisic

External profiles

ORCID ID
0000-0002-1787-4017
Scopus Author ID
57190175565

Research results