JOSE ANTONIO FRAIZ BREA

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Assignation area
Comercialización e invest. de mercados
UNESCO codes
Marketing

External profiles

ORCID ID
0000-0002-3190-6492
WoK ResearcherID
G-4431-2015

Research results