JESUS VAZQUEZ ABAD

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Assignation area
Organización de empresas

Research areas

Keywords
XESTIÓN DA CALIDADE
CALIDADE TOTAL
ESTRATEXIA (DIRECCIÓN ESTRATÉXICA)
DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DA PE

Research results