JESUS MEIRIÑO GOMEZ

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación
UNESCO codes
Translation

External profiles

ORCID ID
0000-0002-5318-1218