JAVIER GRANDIO GONZALEZ

Personal information

Assignation department
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Assignation center
E.T.S. DE ENXEÑERIA DE MINAS - VIGO
Assignation area
Desconocida

Research results