FRANCISCO JOSE TORRES PEREZ

Personal information

Assignation department
Dereito privado
Assignation center
*Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Assignation area
Derecho mercantil
UNESCO codes
Legal organization

External profiles

ORCID ID
0000-0002-6905-0992

Research results