FERNANDO RAMALLO FERNANDEZ

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Lingüística general

External profiles

ORCID ID
0000-0003-1806-630X

Research results