CAMILO QUINTANS GRAÑA

Personal information

Assignation department
Tecnoloxía electrónica
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Tecnología electrónica
UNESCO codes
Electronic Technology

External profiles

ORCID ID
0000-0001-7254-6107
Scopus Author ID
55339695700

Research results