ANDRES MAZAIRA CASTRO

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Assignation area
Comercialización e invest. de mercados
UNESCO codes
Marketing

Research results