ANA ISABEL SINDE CANTORNA

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIAIS - VIGO
Assignation area
Organización de empresas
UNESCO codes
Technological innovation

Research results