Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Research results